Stortorget Legekontor
Utviklet av
Visma Unique AS
Velkommen

Velkommen til Stortorget legekontor.

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig, det er derfor tilrettelagt for time- og reseptbestilling via vår webside.

Du vil finne informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon 77667066 dersom du har behov for det.

 
Nyheter
USTABILT SYSTEM - Time-og reseptbestillinger
Time-og reseptbestilingen på nett er fortsatt ustabil, og vi opplever at ikke alle bestillinger kommer inn til oss.

Vi gir alltid tilbakemelding på forespørsel om resept og time, så om du ikke hører noe innen 2-3 arbeidsdager, ta kontakt med oss på tlf.

Beklager ulempen dette medfører for deg!

Det jobbes med å få inn nytt bestillingssysstem, som vi regner med er på plass i løpet av sommeren.SYKEMELDING/SYKEMELDINGFORLENGELSE
Vi gjør oppmerksom på at forskrivning av sykemelding eller sykemeldingsforlengelse kun skjer ved personlig fremmøte på legetime.

Det oppfordres til å bruke drop-in time ved behov for sykemelding/forlengelse. Vi har drop-in timer hver morgen (se egen fane for info).

Dersom du av ekstraordinære grunner skulle være forhindret fra å komme på time, ta kontakt med legekontorets sentralbord.